Kémiai matematika gyakorlat

Kémia BSc és MSc hallgatók számára

2016 őszi félév

A tárgy teljesítésének feltételei

Gyakorlati jegyet a félév során írt két zárthelyi dolgozat alapján kapnak a kollégák. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele, hogy
  • mindkét ZH eredménye legalább 50%.
A jegy kialakításának részletei az egyes gyakorlatokon eltérhetnek. A gyakorlati foglalkozásokon röpdolgozatokra és házi feladatokra lehet számítani. Ezek a gyakorlatvezető által hirdetett módon befolyásolják a félév végi jegyet.

Azok a kollégák, akik a követelményeket teljesítik, a félév végén a gyakorlat vezetőjétől megajánlott jegyet kapnak. Aki valamilyen okból nem szerez megajánlott jegyet, a félév végén javító zárthelyi dolgozatot írhat. Ezzel a dolgozattal javíthat az is, aki kapott megajánlott jegyet, de azzal elégedetlen. A javító ZH-ra egy alkalommal kerül sor, ennek időpontját az előadáson egyeztetik a kollégák.

Elégtelen gyakorlati jegy esetén gyakorlat UV jegy szerezhető a vizsgaidőszakban egy alkalommal iratott UV zárthelyi dolgozat alapján.

A gyakorlat gyenge előfeltétele a kémai matematika előadás. Az egyestől különböző gyakorlati jegy a vizsga sikeres teljesítése után kerül bejegyzésre a Neptunban.

Segédletek a gyakorlat anyagának elsajátításához

Elméleti összefoglalók, példákkal (írta Szekeres Zsolt)
Ideiglenes Példatár
Csoportelmélet a kémiában
Hasznos linkek

A gyakorlati csoportok ideje, helye és oktatója

hétfő, 8.15-10.00 Kémia Épület 058 Ruff terem Mátyus Edit, Szabados Ágnes    honlap
csütörtök, 8.30-10.00 Északi tömb 6.88 Detre László terem    Busai Ágota honlap

Zárthelyi dolgozatok

1. ZH okt. 27., csütörtök, 10:15-től, 0.62 Gróh terem
2. ZH dec. 15., csütörtök, 10:15-től, 0.62 Gróh terem
javító ZH jan. 3. kedd, 10.00-től, kémia épület 058-as, Ruff terem
utóvizsga ZH    jan. 12. csütörtök, 10.15-től, kémia épület 058-as, Ruff terem

Információk a vizsgával kapcsolatban